Het grootste pluspunt van de coaching vond ik dat er op een positieve manier werd gestuurd.
Er werden vooral positieve gewoontes/gedachten aangewakkerd. In tegenstelling tot het de nadruk leggen op het afleren van negatieve gewoontes of gedachten.

Het is fijn dat Cathérine op een heel ongedwongen manier te werk gaat. Ik voelde me steeds begrepen, maar ook uitgedaagd.

De mate waarin ze mensen (of mij dan toch alleszins) kan inschatten/aanvoelen is een absoluut talent. Ik praat niet zo graag met “vreemden” over mijn persoonlijke kantjes waar ik mee worstel, omdat ik in het dagelijkse leven vooral bezig ben met ze te verstoppen.

Maar op de een of andere manier was het oke, omdat ze soms al leek te weten wat ik zeggen door een gegronde kennis van het probleem.

D.K.Bediende

De OCP-methodiek is een aangename methode waarbij je een evenwicht leert creëren tussen twee op het oog uiteen liggende en vaak zelfs botsende delen van jezelf; je sturende deel  enerzijds, je ‘vrije kind’ anderzijds.
Een belangrijk aspect hierbij is dat je steeds zelf je doelen stelt en evalueert, dit via een positieve benadering die je heel erg op je gemak stelt.
Het is een methodiek die vertrouwen wekt, zowel in de mentor en methodiek als in jezelf, waardoor je uiteindelijk jezelf beter leert appreciëren.
Tijdens de periode waarin ik gecoacht werd, merkte ik dat ik, hoewel eerst soms een beetje onwennig, steeds meer vertrouwd raakte met mijzelf en de manier van werken, waardoor perfectionisme nu niet meer iets is wat mij beheerst, maar iets wat ik iets wat ik zelf kan bepalen.
Dat is iets wat maakt dat ik zowel Cathérine als de OCP-methodiek kan aanraden aan mensen die vanwege perfectionisme met zichzelf worstelen en/of spontaan datgene wat ze al dan niet bereiken negatief beoordelen.

L.V.Studente

Per toeval stootte ik op een artikel over kerntalenten en geraakte geïntrigeerd door deze methodiek. Het leek me een manier om veel dieper je ‘ambitieuze zelf’ te ontleden en tegelijk ook breed te gaan en linken te leggen met je gehele ‘zijn’. En ik had gelijk. Na een analyse van mijn kerntalenten was ik veel beter in staat eerdere keuzes in mijn -professionele leven- verklaren en het gaf me ook een basis om op een andere manier naar vacatures te kijken. De kerntalentenanalyse is een instrument om door de regels door te lezen en op een andere, efficiëntere manier een functieprofiel te screenen. Dat was allemaal heel vernieuwend én bevrijdend voor mij. Daarnaast werd de grens van louter werk overschreden en gaf de coaching me een middel om andere keuzes in mijn leven te verhelderen.
Catherine heeft de gave om écht te luisteren, om mee te gaan in iemand zijn gedachten-kronkels en op de juiste momenten in te grijpen en richting te geven.
In haar manier van werken is er ruimte en tijd om na te denken, voor stilte, voor afdwalen en om dan weer terug te komen tot de kern omdat het zijn geen strikt afgebakende sessies zijn.
Het was elke keer heel intensief, maar achteraf kreeg ik er enorm veel energie van. De chaos in mijn hoofd is beetje bij beetje ontwart en heeft ruimte geschept om nieuwe ideeën te laten groeien en sterker worden. En daar wil ik haar graag voor bedanken.

A.V.F.Diëtiste

Door de kerntalentenanalyse zijn er toch een aantal zaken duidelijk geworden voor mij. Ik ben ook perfectionismecoaching gaan volgen en ik volg je raad op om me zoveel mogelijk toe te spitsen op activiteiten die me energie geven.
En het werkt. Ik voel me meer energiek en mijn stressniveau is gedaald, mijn voldoening in mijn job is verhoogd. Ik geef nu ook meer projectmatig les in toerisme (1 dag per week).
Ik ben nu nog mijn zoektocht verder aan het zetten door mezelf ook steeds meer te ontplooien en door te netwerken. Zo wil ik op termijn toch van werk veranderen.
Dus voilà, dat wilde ik u nog even laten weten.

H.M.Lerares

Ik wilde nog even laten weten dat je mij goed hebt geholpen .
Niet alleen waren het leuke sessies bij u, maar uw laatste tip ‘stuur spontane sollicitaties naar scholen in de buurt’ was goud waard. Ik werd gebeld door het Atheneum, want op 1 september had een personeelslid van het secretariaat laten weten dat ze zwanger was, dus zochten ze iemand nieuw.
Komt daarbij dat die school hangt aan de school waar 2 van mijn kinderen al zitten, dus ja.. Ik zet ’s morgens de kinderen af op school en… ik ben al op mijn werk (van in de buurt werken gesproken). Hoe praktisch is dat .
Afwisselend takenpakket, mensen (leerlingen) helpen en veel verlof. Hoe mooi kan het zijn.
Morgen is mijn eerste werkdag daar. Ik ben er nog niet begonnen en ik hou nu al van mijn job. Hoe mooi is dat, na het volgen van loopbaanbegeleiding .

K.V.E.Bediende